RAPIDEX TRADE DOO je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, definisao politiku Integrisanog menadzment sistema (IMS), kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljstvu svojih kupaca, potpunu primenu zakona i ostalih propisa i društveno odgovornom poslovanju.

Ovako definisanu politiku RAPIDEX TRADE DOO ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata:

  • Sistem upravljanja kvalitetom usaglašen sa standardom ISO 9001:2015,
  • Sistem upravljanja životnom sredinom usaglašen sa standardorn ISO 14001:2015,
  • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa standardorn ISO 45001:2018,

OVAKO DEFINISANA POLITIKA ZNAČI:

Poslovanje RAPIDEX TRADE DOO se sprovodi po principima društveno odgovornog subjekta uz postovanje svih zakonskih, podzakonskih akata i ostalih propisa, poštujući pri tome i moralne principe poslovanja vodeći računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana: kupaca, vlasnika, zaposlenih, isporučilaca, odnosno društva u celini.

Trajno opredeljenje i kjučni pravac svih aktivnosti u RAPIDEX TRADE DOO je zadovoljstvo kupaca i drugih zainteresovanin strana, te su sve aktivnosti | planiranja usmerene ka ovom cilju.

Svi ciljevi RAPIDEX TRADE DOO su u skladu sa ovom politikom.

RAPIDEX TRADE DOO svakodnevno u svom poslovanju kontroliše aspekte uticaja na životnu sredinu i sprovodi preventivne mere od mogućih negativnih uticaja u skladu sa propisima iz ove oblast, kao i kontrolu potrošnje energije.

RAPIDEX TRADE DOO sprovodi stalne aktivnosti u pravcu povećanja bezbednosti i zdravlja na radu.

RAPIDEX TRADE DOO upravlja rizicima i prilikama u svim procesima svog poslovanja i preduzima mere za njihovo smanjenje odnosno iskorišćenje.

Strategija stalnog unapređenja poslovanja je sadržana u svim aktivostima.

Za ostvarenje ciljeva IMS RAPIDEX TRADE DOO rukovodstvo obezbeđuje potrebne resurse koji se ogledaju pre svega u obučenim stručnim kadrovima i obezbeđivanju tehničke i finansijske podrške istim.

Posvećenost najvišeg rukovodstva je na usavršavanju znanja zapostenih i razvijanje svesti o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa u uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema menadzmenta.

Posvećenost najvišeg rukovodstva konsultovanju i učestvovanju radnika i predstavnika radnika u odnosu na, sistem menadzmenta bezbednošću i zdravliem na radu.

Rukovodstvo permanentno održava, koriguje i unapređuje IMS u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja.

Zaposleni su upoznati sa politikom IMS i svesni su njenog značaja i obaveze njenog sprovođenja.

Politika IMS u RAPIDEX TRADE DOO je dostupna javnosti i periodično se preispituje.