ULJE MENJAČ DYNAMAX HYPOL PP 75W-90 (GL5)

ULJE MENJAČ DYNAMAX
HYPOL 75W-80 (GL4)

Opis

ULJE ZA MENJAČE

Ulje za menjače namenjeno za podmazivanje mehaničkih prenosnika automobila i pogonskih osovina za koje su potrebna ulja SAE 75V-90 sa nivoom performansi API GL5. ULJE MENJAČ DYNAMAX HYPOL PP 75W-90 (GL5) je sintetičko ulje sa niskim trenjem i vrhunskom snagom.

Sadrži posebne aditive za poboljšanje zaštite od korozije, ublažavanje habanja materijala. Ovo ulje za menjače ima veoma dobre karakteristike pri niskim temperaturama koje omogućavaju optimalan rad svih pokretnih delova i olakšavaju menjanje brzina na hladnom.

Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.