Dve i po decenije iza nas meri se najvišim kvalitetom usluge koju pružamo, kao i zadovoljstvom naših kupaca i dobavljača. Svaka od 20 poslovnica u tri države nezaobilazna je za sve koji prepoznaju vrhunski kvalitet delova i oprema za komercijalna vozila, koje mogu da dobiju po najpovoljnijim mogućim cenama. Pre nepune dve godine, otvorili smo predstavništvo i u Ljubljani. Sa šefom poslovnice, Nikolom Krtinićem, možemo da sagledamo stečena iskustva na tržištu Slovenije I Evropske unije.

Da li se kao opravdan potez pokazalo otvaranje predstavništva u Sloveniji i zašto?

  • Otvaranje predstavništva u Sloveniji se pokazao kao opravdan potez. Slovenija je, naime, kao deo nekadašnje zajedničke države i dalje privredno veoma povezana sa tržištima na kojima Rapidex već posluje i dobro je poznat. Tako među poslovnim ljudima sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije postoji veliko poštovanje i u Sloveniji smo vrlo dobro prihvaćeni kao preduzeće sa matičnim sedištem u Srbiji.

Da li već imate stalne kupce i odakle oni dolaze?

  • Imamo već mnogo stalnih kupaca, prvenstveno iz Slovenije. Ali imamo i sve veći broj kupaca i iz ostalih susednih država, kao i sa područja Srbije i BIH, gde već uspešno poslujemo.

Po čemu na tom tržištu želite da postanete prepoznatljivi?

  • Na slovenačkoom tržištu želimo da budemo prepoznatljivi po jednakim karakteristikama po kojima smo poznati i na preostalim našim tržištima. To su prvenstveno kvalitetna i brza usluga, I stručan kadar koji može našim klientima da ponudi najviši stepen dobre i brze usluge. Prvenstveno radimo na obrazovanju i stručnosti kadra, jer smatramo da je za kupce najbitnije da dobiju prave informacije u pravo vreme.

Na čemu je naglasak, kada je reč o asortimanu i potrebama prodaje?

  • Naša je prednost i u tome što asortiman i potrebe prodaje prilagođavamo našim kupcima. Redovno pratimo trendove i stanje voznog parka naših kupaca, te njihove želje. Kod svih kupaca se trudimo da pratimo njihove konkretne potrebe, i da na lageru imamo proizvode za koje smatramo da će im biti potrebni.

Koje su karakteristike poslovanja u zemlji Evropske unije?

  • U Sloveniji kao zemlji Evropske unije postoje unekoliko drugačije karakteristike poslovanja, prvenstveno imajući u vidu drugačije pojedine propise, od kojih su neki vezani i na pravo Evropske unije. Međutim, upravo je to i prednost poslovanja u zemlji EU, jer poslovanjem u jednoj od država Unije, mnogo je jednostavnije poslovanje i u svim preostalim članicama, odnosno sa kupcima iz drugih država Evropske unije, zbog slobodnog protoka robe i usluga.

Povezane novosti