Svaki zaposleni u kompaniji Rapidex trade d.o.o. podjednako je bitan i svakome je važno obezbediti najbolje uslove za rad. A postoje i zakonske odredbe koje se kod nas poštuju u potpunosti. Pravilnik o preventivnim merama korišćenja opreme za rad predviđa stručno osposobljavanje zaposlenih.

U skladu s tim, deo naših radnika nedavno je prošao internu obuku za rukovanje auto-viljuškarima. Imali su i teorijski deo, koji obuhvata opis viljuškara, sklopova i uređaja, a zatim i praktičnu proveru. Svi kandidati pokazali su potreban nivo znanja za rukovanje auto-viljuškarom, na osnovu čega im je izdata interna dozvola.

Naši novi radnici prošli su i teorijski i praktični deo obuke zaštite od požara, koji se periodično ponavljaju u našoj firmi.

Povezane novosti