Turbulencija, konstantne promene na globalnom nivou, velika potražnja koju je u jednom trenutku bilo nemoguće zadovoljiti zbog pandemije korona virusa, veliki izazovi i još veća borba za zadržavanje liderske pozicije na regionalnom tržištu delova za komercijalna vozila, teze su kojima se bavimo u temi broja Rapidex Magazina, u razgovoru sa vodećim ljudima sektora nabavke i prodaje u našoj kompaniji, Damirom Uherom i Branislavom Ninkovićem.

Govoreći o trenutnoj situaciji na svetskom tržištu delova i opreme, direktor Službe nabavke Damir Uher ističe da smo u proteklom periodu svedoci svakodnevnih promena, kako po pitanju promene vlasnika kompanija, gde velike svetske korporacije kupuju ne samo manje kompanije već i kompanije slične sebi (ukrupnjavanje na globalnom nivou), tako i po pitanju dislokacije proizvodnih pogona iz regiona zapadne Evrope ka istoku, pa preko trenda prelaska sa metala na neke druge materijale. – Trend je, takođe, da se za veliki broj delova (kočioni kompresori, kočioni ventili, kočione čeljusti)  uvodi kategorija CORA – ili kako mi to prevodimo “kaucije” – gde proizvođač naplaćuje određenu sumu ukoliko prilikom prodaje od kupca ne dobije isti takav stari deo, a sve zbog sve strožijih ekoloških standarda koji se primenjuju, kao i zbog konstantnog rasta cena sirovina na svetskom tržištu. Naše iskustvo je da je neminovno da se prilagođavamo svetskim trendovima koliko god to značilo više komplikacija u poslovanju jer, iako Srbija nije zvanično članica Evropske Unije, velika većina zakona je i kod nas implementirana ili se njihova primena odnosi i na nas, kao na kupce van EU – ističe Uher, navodeći da je u domenu potražnje teško izdvojiti neku grupu proizvoda koja je traženija od drugih. – Ako bih već morao, izdvojio bih grupu proizvoda vezanu za IZDUVNI SISTEM – regulaciju izduvnih gasova (jer norme postaju sve strožije i strožije), kao i opremu i delove za signalizaciju i obeležavanje zbog pooštrenih kriterijuma na tehničkim pregledima – dodaje naš šef nabavke.

Pandemija – ozbiljan izazov

Upitan za uticaj pandemije koronavirusa na poslovanje, Damir Uher ističe da je ta katastrofalna globalna pojava u velikoj meri uticala na mogućnosti nabavke potrebnih delova jer je veliki broj fabrika dobavljača bilo zatvoreno ili su radile sa smanjenim kapacitetima, te je i mogućnost kupovine delova bila nemoguća ili u velikoj meri ograničena. – U međuvremenu je došlo do normalizacije svakodnevnog života pa je i tražnja za delovima porasla a i proizvodnja vozila je pokrenuta ponovo i sve to je dovelo do još veće nestašice delova na svetskom nivou. Shodno zakonima ponude i potražnje, to je dovelo do povećanja cena delova, kako zbog poskupljenja sirovina i energenata koji učestvuju u proizvodnji, tako i transporta, pogotovo kontejnerskog za robu  iz Kine koji je u odnosu na cene pre pandemije poskupeo za više od 400 posto. Sve to zajedno je dovelo do toga da je posao nabavke delova postao mnogo zahtevniji i komplikovaniji, pa tako sada za kupovinu iste količine jednog dela umesto jednog dobavljača (u vreme pre pandemije) moramo da angažujemo više njih sa različitih krajeva sveta da bi obezbedili dovoljno delova za potrebe svih tržišta koje pokrivamo – dodaje Uher.

Potražnja za delovima značajno povećana

Situacija je danas, daleko od one pre pandemije, kako po pitanju raspoloživosti delova  pa preko cena i rokova isporuke, ističu naši sagovornici. Potražnja za delovima je sada veća jer veliki broj prevoznika nije obnovio vozne parkove novim vozilima,pa su prinuđeni da koriste stara vozila koja je neophodno održavati,a to zahteva mnogo više delova nego ranije.

Prilagođeni svim uslovima i kategorijama kupaca

Rapidex Trade ima sve više poslovnica, što automatski podrazumeva i pojačanu logistiku. Neko bi to nazvao izazovom, neko rutinom, a neko bi rekao da je neuporedivo sa vremenom kada je Rapidex poslovao sa znatno manjim brojem prodajnih mesta. Direktora Sektora prodaje, Branislava Ninkovića, upitali smo šta su specifičnosti prodaje u Bosni i Hercegovini. – Svaka nova poslovnica je dodatni izazov u logističkom smislu jer treba obezbediti brzu i redovnu dostavu potrebnih delova ne remeteći do tada utvrđen raspored dostave na ostalim lokacijama. Naši vozači koji dostavljaju robu poslovnicama kreću na put u cik zore kako bi traženi delovi bili dostavljeni poslovnicama a zatim i kupcima što pre, jer u transportu je vreme novac i svako kašnjenje predstavlja gubitak.

Sadašnja situacija je neuporediva sa situacijom od pre nekoliko godina, kada smo imali mnogo manji broj poslovnica i manju količinu robe koju je potrebno svakodnevno dostaviti – podvlači Ninković, pojašnjavajući da svako tržište ima svoje specifičnosti. Tržište Slovenije, na primer, uvek prednjači po zahtevima za delovima najnovijih modela vozila jer su oni ti koji ih prvi kupe od svih zemalja bivše Jugoslavije. Jedna od specifičnosti tržišta Bosne i Hercegovine je da vlasnici vozila češće kupuju originalne delove za starija vozila u odnosu na ostale zemlje u regionu – pojašnjava Branislav Ninković. Direktor prodaje Rapidex Trade-a naglašava da su planovi naše firme kao i uvek da se maksimalno ubrzaju nabavka i isporuka svih potrebnih delova bez obzira na situaciju na tržištu, ali i da se prati tehnološki razvoj vozila šireći asortiman ponude paralelno sa pojavom novih modela vozila.

Kao i u drugim segmentima života i u domenu rada naše kompanije digitalizacija je prisutna sve više i više. To zahteva i od nas da se prilagođavamo u skladu sa tim prateći sve nove procedure i zahteve dobavljača koji svakodnevno vrše izmene i sve više automatizuju i digitalizuju poslove prodaje i nabavke. Zahvaljujući savremenim “alatima” koje koristimo i unapređujemo – sve te promene uspevamo da pratimo bez problema.

Kvalitet je naša osnovna preporuka

– Rapidex Trade je firma koja pomno prati sve promene na tržištu delova za komercijalna vozila pa u skladu sa tim stalno proširuje listu dobavljača trudeći se da sve što je najbolje u ponudi na svetskom nivou bude dostupno našim kupcima kroz široku mrežu prodajnih mesta nas i naših partnera. Preporuka kupcima je da uvek prilikom kupovine  dela  na prvom mestu biraju KVALITET a to je ono po  čemu smo mi odavno poznati i od čega ne odstupamo – poručuju sagovornici Rapidex Magazina i veterani kompanije Rapidex Trade.

Bez prave ugradnje nema ništa

Na prvom mestu, uz nabavku kvalitetnih delova, naši sagovornici ističu i pravilnu ugradnju. – Kvalitetan deo sam po sebi nije dovoljan ukoliko nije pravilno ugrađen. Stoga, osim toga što nudimo delove, kroz partnersku mrežu servisa nudimo i stručnu i njihovu kvalitetnu ugradnju. Tek tada su zadovoljeni svi neophodni uslovi za nesmetano funkcionisanje vozila čemu smo posvećeni već više od četvrt veka – ističe Branislav Ninković.

 

Povezane novosti