Obuka o implementaciji standarda 14001:2015 i 45001:2018

Rapidex trade d.o.o. uveo je nove standarde menadžmenta. Pored postojećeg 9001:2015, sada u našoj kompaniji postoje i standardi 14001:2015 koji se odnosi na zaštitu životne sredine i 45001:2018, vezan za bezbednost i zdravlje na radu. Predstavnici Konsultantske kuće „Kastor Kikinda“ u našoj firmi održali su obuku za zaposlene u vezi sa implmentacijom pomenutih standarda.

Obuka o implementaciji standarda 14001:2015 i 45001:2018

Povezane novosti