Rapidex Trade doo - preduzeće sa inovativnom budućnošću!

Preduzeće Rapidex Trade doo postoji i funkcioniše u skladu sa svojim Misija, Vizija i Cilj. Naš tim je prožet duhom naših ciljeva. Sva strateška delovanja preduzeća proističu iz Misije, vodeći računa o ciljevima i prilagođenoj za Vizija.
Dobrobit sveta zavisi od mnogih činilaca, ali najvažnije je briga za okolinu. Stoga, naše preduzeće usresređuje svoje napore na ovaj aspekt.

Rapidex Trade doo

MISIJA

“Biti moderna,dinamična i fleksibilna organizacija sa stalnim usvajanjem novih znanja i neprekidno podizati kvalitet svojih usluga.”

Naše preduzeće prepoznaje važnost dobrobiti ljudske civilizacije. U tom smislu, sledeći ispunjenje naše misije, konstantno uvodimo najnoviju tehnologiju i inovacije. Kvalitet proizvoda i usluga stalno raste. Brinemo o zadovoljstvu potreba društva kroz prodaju kvalitetnih proizvoda i usluga.

Rapidex Trade doo

VIZIJA

“Biti kompetetno preduzeće u društvu najboljih.”

Čovečanstvu je apsolutno neophodan uslov za formiranje skladne budućnosti naše planet. Ekologija – ključ za srećnu i prosperitetnu civilizaciju. Radni uslovi u našim objektima imaju visok nivo sigurnosti i udobnosti.

Rapidex Trade doo

CILJ

“Uspešno poslovati i biti lider na tržištu prodaje delova za komercijalna vozila.”

Naše delovanje

Utrošite manje energije u obliku struje, uglja ili goriva. Time se smanjuje napetost u svetu.