Izjave o usaglašenosti

Svi ležajevi u asortimanu kompanije “Rapidex Trade” poseduju izjave o usaglašenosti.

U skladu sa “Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležajeve”, urađeno je ispitivanje svih tipova ležajeva i nakon toga su sačinjene izjave.

Svaki od tih dokumenata ima svoj jedinstveni broj izveštaja, koji se odnosi na ispitivanje određenog tipa ležaja.