Naša pravila o društvenoj odgovornosti

Društvena odgovornost Rapidex trade u praksi je vidljiva na celokupnom delovanju preduzeća i na svim odnosima koja se pri tom uspostavljaju.
Preuzeli smo punu odgovornost za svoje aktivnosti koje prevazilaze sferu isključivo ekonomskih interesa.
Bit naše društvene odgovornosti sastoji se u održavanju dobrih odnosa ne samo sa našim kupcima, već i prema zaposlenima i sa svim ostalim koji su zaineresovani za poslovanje Rapidex trade.
Društveno odgovorno poslovanje tretiramo kao investiciju u budućnost , a ne kao trošak.

 •  Ulaganje u edukaciju zaposlenih
 •  Poboljšavanje uslova rada i stvaranje dobrih odnosa i pozitivne radne atmosfere među zaposlenima
 •  Investiranje u ljudski potencijal, zdravlje i sigurnost
 •  Upravljanje promenama
 •  Upravljanje prirodnim resursima
 •  Upravljanje ljudskim resursima
 •  Zapošljavanje invalidnih osoba
 •  Odgovorno ponašanje prilikom zapošljavanja
 •  Sticanje poverenja građenjem fer odnosa, poštovanjem želja i potreba  partnera i kvalitetom proizvoda
 •  Stvaranje partnerstva rezultira fer cenama, rokovima isporuke i  povoljnim uslovima plaćanja uz najviši kvalitet robe i usluga
 •  Poštovanje radnih standarda i radnog prava
 •  Poštovanje elemenata zaštite životne sredine
 •  Kodeksi ponašanja koji regulišu uslove rada, ljudska prava i zaštitu  okoline