Deveta godišnja konferencija logistike i transporta biće održana 10. novembra 2020. godine u beogradskom hotelu Crowne Plaza, a učestvovaće oko 400 članova top menadžmenta kompanija. Ovogodišnja novina je 3. sesija posvećena Lukama i Terminalima, koja će biti održana uporedo sa dve ustaljene sesije Intralogistika I Drumski transport.

Na predstojećoj konferenciji će u sesiji Drumski transport biti obrađene sve goruće teme, ali, možda i najvažnije, biće predstavljene novine koje omogućavaju lakšu borbu sa novonastalim problemima i načini kako da ih kompanije iskoriste I pretvore u konkurentsku prednost.

O dešavanjima u svetu drumskog transporta, promenama koje je donela situacija u svetu i stanju u najmasovnijem vidu transporta u Srbiji govore dr Đurđica Stojanović, vanredni profesor i šef Katedre za Logistiku i intermodalni transport na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Goran Aleksić, dipl.inž. saobraćaja i generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd.

Kakva je uloga drumskog transporta u lancima snabdevanja u današnjim uslovima i kakav je uticaj poremećaja u globalnim lancima snabdevanja na drumski teretni transport?

– Logistika omogućava da se u svim uslovima, uključujući i vanredne situacije, roba otpremi od mesta proizvodnje i skladištenja do mesta korišćenja i potrošnje, uključujući i povratne tokove u proširenim lancima snabdevanja. Privredni poremećaji uzrokovani pandemijom Covid-19 virusa uticali su na lomove I restrukturiranje globalnih lanaca snabdevanja. U svim lancima snabdevanja danas raste značaj brzine, fleksibilnosti i otpornosti kako bi se odgovorilo na izazove u novim okolnostima. Međutim, poseban značaj imaju lanci snabdevanja prehrambenim proizvodima, higijenskim sredstvima i medicinskom opremom, koji treba da dopreme proizvode na brz i fleksibilan način, što je nemoguće bez drumskog transporta. Drumski transport je od ključnog značaja i za dopremanje sirovina i poluproizvoda da bi se pokrenula proizvodnja koja je bila u zastoju – objašnjava dr Stojanović.

– Transport spada u neke od najugroženijih privrednih grana, a istovremeno je od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i oporavak nacionalne privrede u celini. Kada je u pitanju drumski međunarodni robni transport u Evropi, uticaj mera povezanih sa pandemijom virusa Covid-19 na ponudu i tražnju na berzama transporta bio je kompleksan i razlikovao se u različitim periodima tokom ove godine, ali u celini bio je negativan. Sa jedne strane, rasla je potreba za transportom robe koja je od ključnog značaja u vanrednim situacijama, ali je u celini došlo do pada potražnje za transportom. Dok se prekid u snabdevanju globalno rapidno proširio, u toku nekoliko nedelja, neizvesno je koliko će trajati oporavak – kaže dr Đurđica Stojanović.

Prema njenim rečima, jasno je da transport, a posebno drumski transport, treba da ima prioritet kada je u pitanju program oporavka privrede, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

– Relevantne međunarodne organizacije i institucije su od početka prepoznale značaj ovog pitanja i ujedinile su se u naporima da podrže oporavak drumskog robnog transporta i logistike u celini – ističe Stojanović.

Izvor: logistikaitransport.com

Povezane novosti