Ukoliko se sipa previše rashladne tečnosti u ekspanzionu posudu (više nego što je propisano po specifikaciji proizvođača), prilikom dizanja temperature u motoru, očekivano je da će doći do curenja tečnosti kroz otpusni ventil.

Vrlo često se pogrešno proceni da li je u pitanju curenje ili nije, pogotovo kada se tečnost pojavi između hladnjaka i ekspanzione posude.

Modeli MAN hladnjaka TGA, TGS, TGX i F2000 na kojima se javlja ova pojava:

  • CR 701 000P
  • CR 702 000P
  • CR 770 000P
  • CR 1167 000P
  • CR 1168 000P
  • CR 2336 000P

Hladnjak i ekspanziona posuda čine jednu celinu. Ukoliko je dosuta prekomerna količina rashladne tečnosti, prilikom povećanja temperature u motoru, višak tečnosti će da iscuri kroz otpusni ventil na plavom čepu posude. Rashladna tečnost, koja je iscurila na vrhu ili koja je tekla pored otvora za punjenje teče na dole, kroz odvodne kanale i ponovo izlazi između hladnjaka i ekspanzione posude, što može biti pogrešno protumačeno kao curenje.

VAŽNO! Prilikom punjenja sistema za hlađenje, od velike važnosti je da se vodi računa o propisanoj proceduri i količini rashladne tečnosti koja se sipa.

Rashladna tečnost takođe tokom vremena gubi svoja svojstva i karakteristike te je preporuka da se ista menja po definisanom intervalu na način koji je propisan od strane proizvođača.

Zamenom rashladne tečnosti izbegava se pojava korozije, kavitacije i neželjenih naslaga u sistemu hlađenja. Pažljivo luftiranje sistema hlađenja sprečava kvarove i zadržavanje vazduha u samom sistemu.

Povezane novosti