Već dve decenije, jedan od naših najpouzdanijih dobavljača je Cos.Pel, italijanska kompanija koja se više od 30 godina bavi proizvodnjom i razvojem delova i opreme za laka i industrijska vozila svih marki. Sve, od dizajna kalupa, do proizvodnje i farbanja, obavlja se u centrali u Mondoviju, odakle se proizvodi distribuiraju širom sveta. Cos.Pel nudi dobar odnos cene i kvaliteta, te se naša saradnja stalno proširuje, što je potvrđeno i prilikom posete predstavnika Rapidex-a u Srbiji i Bosni i Hercegovini pomenutoj italijanskoj firmi.

U njihovoj fabrici upoznati smo sa celim procesom proizvodnje (odvajanjem vode iz sirovina, njenim pretvaranjem iz čvrstog u tečno stanje, sabijanjem i popunjavanjem kalupa, stavljanjem proizvoda u komoru za hlađenje…). Posebnu pažnju posvećuju zaštiti životne okoline. Sa proizvoda uklanjaju zagađivače kombinacijom kompresovanog vazduha i ugljen-dioksida. Krov firme je pokriven solarinim pločama, koje služe za zagrevanje fabrike, ali i vode za proces proizvodnje. Poseduju i električnu centralu za prečišćavanje vazduha.

Naša poseta Italji bila je prilika i za druženje sa poslovnim partnerima i obilazak Mondovija i Venecije.

Povezane novosti