Q8 Formula Truck 7000 15W-40

Q8 Formula Truck 7000 15W-40

Opis

Sintetičko motorno ulje visokih performansi sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i

sumpora, namenjeno za podmazivanje najnovijih Euro VI dizel motora.

Primena

1. Za dizel motore Euro IV, Euro V i Euro VI opremljene filterom za čestice dizela (DPF) ili

katalitičkim sistemima za naknadnu obradu (kao što su SCR) koji rade na dizel gorivu sa niskim

sadržajem sumpora (50 ppm ili niže) i pod vrlo teškim uslovima.

2. Najbolja kompatibilnost bio-goriva u klasi za izvrsna hladna startna svojstva.

3. Mogu se primijeniti produzeni intervali zamene ulja, kako je to naznačeno od strane OEM-a za

visoko kvalitetna ulja za dizel motore.

4. Za aplikacije ACEA E9 i API CK-4, CJ-4 i CI-4.

Prednosti

1. Proizvod posebno razvijen za pokrivanje aplikacija ACEA E9 i API CK-4

2. Obezbeđuje povećanu izdržljivost i smanjuje habanje i koroziju

3. Odlična kompatibilnost sa bio-gorivom za optimalna svojstva hladnog pokretanja.

4. Smanjuje na minimum začepljenje filtera za čestice dizela (DPF / CRT)

5. Štiti katalitičke sisteme za naknadnu obradu (SCR)

6. Izvrsna hladna startna svojstva zbog niske tačke tečenja

7. Odlična zaštita od poliranja bušotine i habanja

8. Pruža produžene intervale zamene ulja i smanjuje troškove održavanja

9. Omogućava brzo podmazivanje nakon hladnog startovanja, čime se ograničava habanje

motora

10. Sprečava kvarenje motora usled sagorevanja čađi