Q8 Formula Truck 7000 15W-40

BEZBEDNOSNI LIST

ARHIVA

Opis

  • Q8 Formula Truck 7000 15W-40 je vrhunsko motorno ulje za velika opterećenja sa sa niskim nivoom sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (sa niskim SAPS-om)
  • Ovaj proizvod pruža izuzetnu zaštitu od habanja i korozije za sve delove motora i sprečava sagorevanje čađi.
  • Može se primeniti produženi interval zamene.
  • Razvijen je za kompatibilnost sa biogorivima i zadovoljava specifikacije ACEA E9 i API CK-4.

 

Primena

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 dizajniran je za teška vozila na i van autoputa kojima je potrebno motorno ulje sa niskim sadžajem SAPS-a. Može se koristiti u Euro IV, Euro V i Euro VI dizel motorima sa sistemima za naknadnu obradu. Mogu se primeniti produženi intervali zamene ulja. Dizajniran je za Volvo VDS-4.5 i zadovoljava specifikacije ACEA E9 i API CK-4.

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 može se koristiti tamo gde je propisan Volvo VDS-5, mada se interval promene mora prilagoditi u skladu s tim i ne postoje nikakve prednosti štednje goriva VDS-5. Imajte na umu da Q8 Formula Truck 7000 15W-40 nije odobren od strane VDS-5.

 

Sadržaj

2,5-Furandione, polimer sa 1-heksadecenski, 2-metil oksiranski polimer sa oksiranskim bis (2-amino propil) etrom i 2-metil-1 propenom, 4 (fenilamino) fenil imidom; Benzesulfonska kiselina, metil-, C20-26 razgranati alkil derivati, kalcijumove soli; Benzensulfonska kiselina, metil-, mono-C20-24-razgranati alkil derivati, kalcijumove soli; Molibden polisulfid alkil ditiokarbamatni kompleks dugog lanca. Produkti reakcije benzensulfonske kiseline, mono C20-24 (parni) -sek alkilni derivati; para-, kalcijumove soli.