Q8 Heller 68

BEZBEDNOSNI LIST

ARHIVA

Opis

 

Ulje za hidraulične sisteme

 

Primena

 

Radne mašine i drugi hidraulični sistemi izloženi jakim temperaturnim fluktuacijama

 

Specifikacije

 

  • DIN 51524 part 3, category HVLP
  • ISO 11158, category HV
  • AFNOR 48-603, category HV
  • ISO 6743-4, category HR and HV
  • DIN 51502, category HVLP

 

Prednosti

 

  • Optimalno performanse protiv habanja bazirane na aditivu zincdiakyldithiophosphate
  • Rad bez problema usled jedinstvene kombinacije demulisibilitacije, otpustanja vazduha, pene, hidrolitičke stabilnosti
  • Stabilni fluid dugog radnog veka i velike viskoznosti sa odlicnim karakteristikama stabilnosti i viskoznim indeksom