Q8 Heller 46

BEZBEDNOSNI LIST

ARHIVA

Opis

 

Ulje za hidraulične sisteme

 

Primena

 

Radne mašine i drugi hidraulični sistemi izloženi jakim temperaturnim fluktuacijama

 

Specifikacije

 

 • DIN 51524 part 3, category HVLP
 • ISO 11158, category HV
 • AFNOR 48-603, category HV
 • ISO 6743-4, category HR and HV
 • DIN 51502, category HVLP

 

Prednosti

 

 • Optimalno performanse protiv habanja bazirane na aditivu zincdiakyldithiophosphate
 • Duga upotreba usled visoke toplotne i oksidacione stabilnosti
 • Rad bez problema usled jedinstvene kombinacije demulisibilitacije, otpustanja vazduha, pene, hidrolitičke stabilnosti
 • Stabilni fluid dugog radnog veka i velike viskoznosti sa odlicnim karakteristikama stabilnosti i viskoznim indeksom

 

Reference

 

 • Q8 Haydn ispunjava sve zahteve vodećih proizvođača hidraulične opreme
 • Aditiv baziran na cinku ispunjava standard Denison HF-0, HF-1 i HF-2