Q8 Haydn 46

BEZBEDNOSNI LIST

ARHIVA

Opis

 

Ulje za hidraulične sisteme

 

Primena

 

Široki spektar hidraulične opreme

 

Specifikacije

 

 • ISO 11158, category HM
 • SS 155434, category AM
 • DIN 51524 part 2, category HLP
 • MAG IAS P-68, P-69, P-70
 • Denison HF-0, HF-1 and HF-2
 • AFNOR 48-603, category HM
 • ISO 6743-4, category HM
 • DIN 51502, category HLP
 • Eaton Brochure 03-401-2010
 • DIN 51517-2, category CL

 

Prednosti

 

 • Optimalno performanse protiv habanja bazirane na aditivu zincdiakyldithiophosphate
 • Duga upotreba usled visoke toplotne i oksidacione stabilnosti
 • Rad bez problema usled jedinstvene kombinacije demulisibilitacije, otpustanja vazduha, pene, hidrolitičke stabilnosti

 

Reference

 

 • Q8 Haydn ispunjava sve zahteve vodećih proizvođača hidraulične opreme